Sunhouse opi kaikki rakentamisen vaiheet

Projektin aloittaminen

Opiskelumateriaalia rakentamisesta kiinnostuneelle. Mitä pitää tietää ja osata ottaa huomioon ennen taloprojektin aloittamista?

Lue lisää

Talon suunnitteleminen

Ennen suunnittelun alkua tulee selvittää itselle monta asiaa. Tutustu talon arkkitehtisuunnitteluun liittyvään aineistoomme.

Lue lisää

Talon rakentaminen

Artikkeleidemme avulla työvaiheiden hahmottaminen selkiytyy ja projektin kokonaishallinta muuttuu helpommaksi.

Lue lisää

Talon sisustaminen

Sisustusvaiheessa viimeistellään talon tunnelmaa, päätetään materiaaleja ja pohditaan talopaketin lisäksi tehtäviä hankintoja.

Lue lisää

Ota yhteyttä Sunhouseen!