Sunhouse-arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehdin suunnittelema talo ja helppo talopaketti, siinä on Sunhousen laadun resepti.

Sunhousen toiminnassa arkkitehtisuunnittelu on sidottu kiinteäksi osaksi talopakettia. Yli 90 % taloistamme suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan toiveiden mukaan. Luku on korkea, sillä pystymme tarjoamaan korkealuokkaista arkkitehtisuunnittelua erittäin kilpailukykyiseen hintaan.

Olemme huomanneet, että jokainen asiakkaamme haluaa omanlaisensa talon. Me pystymme tarjoamaan aidosti omannäköisen kodin, joka suunnitellaan aina tontin ehtojen mukaisesti. Kun talo suunnitellaan omien toiveiden mukaan, on helppoa pysyä myös budjetissa.

 

Laske arkkitehtisuunnittelun hinta

 

 

Suunnittelun vaiheet

1

Aloituspalaverissa tehdään suunnittelu ja kartoitus veloituksetta

2

Suunnittelusopimus luonnossuunnittelusta

3

Luonnoksen esittely, tarjous talopaketista ja sopimus talopaketin toimituksesta

4

Pääpiirustukset, rakennuslupa ja pääsuunnittelu

5

Rakennessuunnittelu ja muut vaadittavat erikoissuunnitelmat sekä sisustussuunnittelu

SUUNNITTELUPROSESSI

Jokaisella tulisi olla varaa rakentaa unelmiensa näköinen koti. Siksi olemme kehittäneet toimintamallin, jossa asiakkaille voidaan toteuttaa persoonallinen ja kaunis talo kustannustehokkaasti.  Olemme paketoineet suunnittelupalvelumme niin, että kaikki tarvittavat suunnitelmat saat yhden katon alta ripeästi ja järkevällä hinnalla. Ja mikä tärkeintä – niin, että lopputuloksesta saadaan aikaan tyylikäs kokonaisuus.

Arkkitehtisuunnittelu Kalle Oikari

1. Aloituspalaveri

Meidät tunnetaan iloisesta ja avuliaasta palvelusta sekä kyvystä löytää luonteva ja kekseliäs ratkaisu haastaviinkin rakennuspaikkoihin. Yhteistyö asiakkaan kanssa käynnistyy usein palaverilla, jossa käymme pääpiirteissään läpi suunnittelu- ja rakentamisprosessin sekä arvioimme aikataulun, kartoitamme kustannuksia ja tutustumme asiakkaan aineistoon, kuten tonttikarttaan ja kaavamääräyksiin. Rakentamispaikan sijainti, tontin koko, maaperä, maastonmuodot, ilmansuunnat, rakennustapaohjeet ja kaavamääräykset määrittelevät paljon rakennuksen kokoa, muotoa, teknisiä ratkaisuja, suunnittelu- ja rakentamisprosessin aikataulua sekä kustannuksia.

Autamme mielellämme löytämään rakennuspaikkaan sopivan ja kustannuksiltaan järkevän ratkaisun. Aloituspalaveri kestää yleensä 2 tuntia. Tarjoamme tämän rakennusammattilaisten konsultaation asiakkaillemme veloituksetta.

Ota yhteyttä ja tule ilmaiseen tapaamiseen suunnittelijan kanssa.

2. Suunnittelusopimus ja luonnossuunnitteluvaihe


Räätälöidylle talopaketille määritellään luonnossuunnitteluvaiheessa sisältö ja hinta

Yleensä aloituspalaverissa tai sitä seuraavassa tapaamisessa solmimme asiakkaan kanssa sopimuksen luonnossuunnittelusta. Luonnossuunnitteluvaiheessa tutustutaan tarkemmin asiakkaiden toiveisiin ja viranomaismääräyksiin. Lisäksi suunnittelijalla on tapana aina käydä tontilla tutustumassa paikan tunnelmaan, ilmansuuntiin, näkymiin, maastonmuotoihin, kasvillisuuteen ja tontin rajoihin. 

Tontin ominaisuudet antavat tärkeät reunaehdot suunnitteluun. Usein tonttikäynnillä katsotaan parhaiten soveltuvat paikat päärakennukselle, sivurakennuksille, saunalle, tielle, parkkipaikalle, kasvimaalle, laiturille, teknisille ratkaisuille sekä muille tontin toiminnoille. Usein tontin kaunein paikka ei ole paras kohta rakennuksen sijoittamiselle, vaan päinvastoin. Usein kannattaa kaunistaa tontin vähäpätöisin paikka rakennuksella ja jättää kaunein rakentamatta, jotta sitä voidaan ihailla rakentamisen jälkeenkin. Tontin eri toimintojen sijainnit on merkittävä rakennusluvan asemapiirrokseen, joten suunnittelijalla tulee olla selkeä käsitys niistä.Arkkitehtisuunnittelu - ote kaavasta


Luonnossuunnittelu on koko rakentamishankkeen tärkein vaihe

Luonnossuunnitteluvaihe on koko rakentamishankkeen tärkein vaihe, sillä silloin tehdään suurimmat kustannuksiin ja toteutusaikatauluun vaikuttavat päätökset, kuten päätökset rakennuksen sijainnista, muodosta, ilmeestä, materiaaleista, toimivuudesta, varustetasosta, teknisistä ratkaisuista, rakennustavasta ja viranomaismääräysten noudattamistavoista. Luonnossuunnitteluvaiheessa syntyvistä asiakirjoista pystytään laskemaan talopaketille tarkka hinta ja arvioimaan rakentamiskustannukset.


Luonnossuunnitteluvaiheessa syntyvät asiakirjat ovat:

• pohjapiirustukset jokaisesta kerroksesta
• leikkauspiirustus olennaisesta kohdasta
• 4 kpl 3D -kuvia, 2 sisältä ja 2 ulkoa

Huom. luonnossuunnitteluasiakirjat eivät ole vielä rakennuslupapiirustuksia

Suunnittelutyön hinta ja suunnittelusopimuksen ehdot

Suunnittelulaskurin avulla lasket helposti, mitä arkkitehdin ensimmäinen luonnos tulee maksamaan. Laske hinta tästä >>

Talopaketin tilaaja saa 50 % alennuksen kyseisen talon arkkitehtisuunnittelusta.

Tonttikäynnin hinta on 750 €, sisältäen matkakulut ja käytetyn ajan, kun kohteen etäisyys suunnittelijan työpisteestä on alle 250 km nopeinta tieyhteyttä käyttäen. Tonttikäynnin lisäpäiväkorvaus on 750 € /vrk, sisältää majoitus- ja matkakulut sekä muut kulut, kun kohteen etäisyys suunnittelijan työpisteestä on yli 250 km nopeinta tieyhteyttä käyttäen.

Jos suunnittelua jatketaan, eli ensimmäiseen luonnokseen (L1) tehdään asiakkaan pyynnöstä muutoksia, tapahtuu jatkoluonnosten laskutus tuntiveloitusperusteisesti 140 €/tunti. Jatkoluonnoksista (L2) saa tuntiarvion pyydettäessä.

Hinnat sisältävät arvolisäveron 24 %.

3. Luonnoksien esittely ja tarjous talopaketista

Luonnossuunnitteluvaiheen lopuksi esitellään asiakkaalle luonnos rakennuksesta, joka soveltuu mahdollisimman kauniisti rakennuspaikalle, ottaa huomioon ilmansuunnat ja näkymät, noudattaa viranomaismääräyksiä sekä täyttää asiakkaan rakennukselle asettamat tila- ja ulkonäkötoiveet.

Luonnossuunnitteluvaiheessa syntyvien asiakirjojen; sijoitteluluonnoksen, julkisivupiirustukset, pohjapiirustukset jokaisesta kerroksesta, leikkauspiirustus olennaisesta kohdasta, 3D -kuvien sekä alustavan rakennetarkastelun perusteella talopaketille voidaan laskea hinta. Hinta lasketaan yleensä vakiotoimitussisällölle (ks. alla).

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen kirjoitetaan toimitussopimus, jossa hinnan lisäksi sovitaan maksuaikataulu ja eri komponenttien toimitusajat ja -paikka. Samalla sovitaan rakennusluvan hakemisesta, pääsuunnittelijan nimeämisestä ja muista suunnittelupalveluista, kuten perustus-, LVI-, sähkö- ja sisustussuunnittelusta sekä rakennusurakoinnin järjestämisestä.

Siirry tästä lukemaan talopaketin vakiotoimitussisältöä >>Arkkitehtisuunnittelu

4. Pääpiirustusvaihe, rakennuslupa ja pääsuunnittelija


Pääpiirustukset

Kun talopaketista on tehty toimitussopimus, edetään tekniseen pääpiirustusvaiheeseen. Pääpiirustukset, joita ovat asemapiirustus, pohjapiirustus, leikkaus- ja julkisivupiirustukset, liitetään rakennuslupahakemuksen liitteiksi. Pääpiirustukset jalostuvat luonnospiirustuksista, kun niihin lisätään teknistä informaatiota rakennusvalvontaa varten. Pääpiirustusten laatimisen kustannukset sisältyvät talopaketin hintaan, lukuunottamatta asemapiirustusta. Asemapiirustukselle on kiinteä hinta, 720 € ja kaava-alueella 1350 € sis. alv 24%. Pääpiirustukset toimitetaan asiakkaalle sähköisessä ja paperimuodossa.


Pääsuunnittelu

Koska rakennuksen suunnittelu vaatii useiden eri suunnittelijoiden tiivistä yhteistyötä, tulee rakennushankkeelle lakisääteisesti nimetä pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävä on huolehtia siitä, että rakennushankkeesta laaditaan kaikki kaikki vaadittavat suunnitelmat ja että suunnitelmat synkkaavat hyvin keskenään. Talojemme arkkitehtisuunnittelija toimii yleensä pääsuunnittelijana. Pääsuunnittelijatehtävät eivät kuulu talopaketin hintaan vaan niistä tehdään yleensä erillinen sopimus.

Tutustu hintaan ja pääsuunnittelijan tehtäviin:
 Pääsuunnittelijatehtävät>>
Suomen rakennusmääräyskokoelman kohdassa RakMk A2, rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat>>


Rakennuslupa

Pääsuunnittelijan, joka yleensä on talojemme arkkitehtisuunnittelija, tehtäviin kuuluu auttaa asiakasta rakennusluvan hakemisessa. Rakennuslupahakemuksen liitteeksi pääpiirustusten lisäksi tarvitaan yleensä myös jäteveden käsittelysuunnitelma, energiatodistus sekä perustamistapalausunto. Jäteveden käsittelysuunnitelman laatii LV-suunnittelija, energiatodistuksen pätevöitynyt energiatodistuksen laatija ja perustamistapalausunnon maaperätutkimuksen tekevä taho. Nämä kaikki toimenpiteet ja dokumentit eivät sisälly varsinaisen talopaketin hintaan, mutta ovat saatavissa vaivattomasti ja kustannustehokkaasti meidän kauttamme. Pohjatutkimus perustamistapalausuntoa varten kannattaa yleensä tehdä jo luonnossuunnitteluvaiheessa, sillä maaperä voi vaikuttaa ratkaisevasti rakennuksen luonnossuunnitteluun.

Arkkitehtisuunnittelu - arkkitehdin tonttikäynti

5. Rakennesuunnittelu sekä muut erikoissuunnitelmat


Rakennesuunnitelma

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakennesuunnittelijamme laatii rakennuksesta rakennepiirustukset. Rakennesuunnitelman lopputuloksena syntyy tarkat työ- ja detaljipiirustukset, joissa esitetään kestävyysmitoitettuina kaikki rakennuksen puiset rakenteet. Rakennuksen komponenttien esivalmistus ja kokoaminen rakennustyömaalla tapahtuu näiden piirustusten mukaan. Perustusten yläpuolella olevien puurakenteiden rakennesuunnitelmat kuuluvat talopakettitoimitukseen.


Muut erikoissuunnitelmat

Kaikki erikoissuunnitelmat saa kauttamme vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Tilatessa kaikki suunnitelmat samalta luukulta varmistetaan se, että rakennuksesta tulee linjakas ja harkittu kokonaisuus.

• Perustussuunnitelman laatii taloihimme yleensä erikoistunut perustussuunnittelija, joka useissa kohteissamme on pääpiirustusvaiheessa laatinut perustamistapalausunnon. Perustussuunnitelma on saatavissa kätevästi meidän kauttamme.

• Sähkösuunnitelmat laatii pätevä sähkösuunnittelija. Sähkösuunnittelun yhteydessä tulee pohdittavaksi perussähköratkaisujen lisäksi sähkörasioiden mallit ja sijainti, jotka sisustussuunnittelija yleensä määrittelee yhdessä asiakkaan kanssa. Sama pätee myös valaistuksen suhteen. Hyvin suunniteltu valaistus on rakennuksen sisätilan ilmeen ja toimivuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.

• LVI-suunnitelmat laatii pätevä LVI-suunnittelija. Ilmanvaihtoputkiston vaatimat tilat. Sisustussuunnittelija määrittelee yleensä vesikalusteluettelon, jotka huomioiden LVI-suunnittelija osaa tehdä tarvittavat tekniset suunnitelmat.

• Sisustussuunnittelun tekee taloihimme usein sisustusarkkitehti tai kohteen arkkitehti yhdessä asiakkaan kanssa. Tehtäviin kuuluu yleensä kiintokalusteiden, kuten keittiön, vaatesäilytyskalusteiden sekä kylpyhuoneiden, valaistuksen, pintamateriaalien ja -käsittelyiden suunnittelu. 


Laske arkkitehtisuunnittelun hinta

 

 

Ota yhteyttä Sunhouseen!