Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtisuunnittelun sopimusehdot

 

• Tilaaja toimittaa tarvittavat suunnittelun viralliset lähtötiedot kuten kaava- ja karttaotteen sekä rakennusjärjestyksen.

• Piirustukset luovutetaan PDF-dokumentteina.

• Noudatamme yleisiä sopimusehtoja KSE 2013, RT 13-11143.

• Suunnittelusopimus sisältää työn tekemiseen käytetyn ajan ja työvälineet.

• Tonttikäynnin ylittäessä 250 km/suunta:

    • lisäkilometrien matkaveloitus 1,8 € / km, sisältäen matka-ajan korvauksen
    • lisäpäiväveloitus 500 €.

• Mahdolliset vesikuljetuksista syntyvät matkakustannukset eivät sisälly suunnittelutilaukseen.

• Luonnos ei ole pääpiirustus rakennuslupaa varten.

• Mahdolliset muutokset ensimmäiseen luonnokseen (L2, L3, …) tuntiveloitusperusteisesti.

• Muut tarvittavat työt tuntiveloitteisesti esim. asemaluonnos, lupahakemusten laadinta jne.

• Sopimuksen mukainen summa laskutetaan erillisellä laskulla luonnos- tai piirustusvaiheen valmistuttua. Tonttikäynti laskutetaan tonttikäynnin jälkeen.

• Mikäli suunnitelmien mukainen talopaketti tilataan ja toimitetaan SUNHOUSE talot Oy:ltä, rakennuksen luonnossuunnittelun hinnasta (ei tonttikäynnistä) hyvitetään 50 % talopakettitoimituksen yhteydessä.

• Useamman rakennuksen suunnittelussa, jokaiseen rakennukseen kohdistuu oma, veloitettava luonnossuunnittelukulunsa. Mikäli niistä ei ole tehty erillistä kiinteähintaista sopimusta, veloitus tuntiveloitusperusteisesti.

• SUNHOUSE talot Oy:llä on tarvittaessa oikeus hankkia maksullisia hankkeeseen liittyviä asiakirjoja esim. kiinteistökartta, lainhuuto, kartta-kaavatietoja jne. ja veloittaa niistä aiheutuneet kulut Tilaajalta.

• Maksuehto: eräpäivä 14 vrk laskun päiväyksestä. Viivästyskorko 8 %.

• Tuntiveloitushinta 140 €.

• Kaikki hinnat sisältävät alv 24%

• Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi ilman erillistä syytä, jolloin tilaaja on korvausvelvollinen vain siihen asti tehtyjen tuntien mukaiseen työhön, edellä mainittujen ehtojen mukaisesti.

• SUNHOUSE talot Oy:llä on tekijänoikeudet tämän sopimuksen pohjalta tehtyyn suunnitelmaan sekä oikeus kuvata valmis kohde sisä- ja ulkopuolelta, että käyttää näitä kuvia omassa markkinoinnissaan. Tilaajalla on oikeus suunnitelman omaan käyttöön lukuun ottamatta muutossuunniteltuja valmiita talomalleja. Muutossuunniteltuun talomalliin Tilaajalla on käyttöoikeus vain kyseisen talopakettitilauksen johdosta.

• Tarjous voimassa 1 kk päivämäärästä.

 


 

Voit laskea talosi arkkitehtisuunnittelun hinnan kätevästi laskurillamme. Saat sitovan tarjouksen sähköpostiisi.

 

Laske arkkitehtisuunnittelun hinta