Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtisuunnittelun sopimusehdot

 

Tilaaja toimittaa tarvittavat suunnittelun viralliset lähtötiedot kuten kaava- ja karttaotteen sekä rakennusjärjestyksen.

Noudatamme yleisiä sopimusehtoja KSE 2013, RT 13-11143.

Suunnittelusopimus sisältää työn tekemiseen käytetyn ajan ja työvälineen.

Mahdolliset vesikuljetuksista syntyvät kustannukset eivät sisälly suunnittelusopimukseen.

• Tarjouksen talon pinta-alaan lasketaan kerrosala ja katoksen ala.

Tarjouksen tonttikäynti: Maksimietäisyys yhteen suuntaan 250 km suunnittelijan toimipisteestä. Yli menevä osuus 1,8 €/km sisältäen matka-ajan korvauksen. Yli 300 km etäisyyteen lisäksi majoitus ja lisävuorokausi 500 €.

Piirustukset luovutetaan tulostettuina. 3D -näkymäkuvat luovutetaan sähköisinä jpg -dokumentteina.

Luonnos ei ole pääpiirustus rakennuslupaa varten.

Mahdolliset muutokset ensimmäiseen luonnokseen (L2, L3, …) tuntiveloitusperusteisesti.

Muut tarvittavat työt tuntiveloitteisesti esim. asemaluonnos, lupahakemusten laadinta jne.

Sopimuksen mukainen summa, ilman alennuksia, laskutetaan erillisellä laskulla luonnos- tai piirustusvaiheen valmistuttua. Tonttikäynti laskutetaan tonttikäynnin jälkeen.

Mikäli suunnitelmien mukainen talopaketti tilataan SUNHOUSE talot Oy:ltä, luonnossuunnittelun hinnasta (ei tonttikäynnistä) hyvitetään 50 % talopakettitilauksen yhteydessä.

Useamman rakennuksen suunnittelussa, jokaiseen rakennukseen kohdistuu oma, veloitettava luonnossuunnittelukulunsa. Mikäli niistä ei ole tehty erillistä kiinteähintaista sopimusta, veloitus tuntiveloitusperusteisesti.

Maksuehto: eräpäivä 14 vrk laskun päiväyksestä. Viivästyskorko 8 %.

Tuntiveloitushinta 140 €, sisältää alv 24%

Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi ilman erillistä syytä, jolloin tilaaja on korvausvelvollinen vain siihen asti tehtyjen tuntien mukaiseen työhön, edellä mainittujen ehtojen mukaisesti.

SUNHOUSE talot Oy:llä on tekijänoikeudet tämän sopimuksen pohjalta tehtyyn suunnitelmaan sekä oikeus kuvata valmis kohde sisä- ja ulkopuolelta, että käyttää näitä kuvia omassa markkinoinnissaan. Tilaajalla on oikeus suunnitelman omaan käyttöön.

Tarjous voimassa 1 kk päivämäärästä. 

Voit laskea talosi arkkitehtisuunnittelun hinnan kätevästi laskurillamme. Saat sitovan tarjouksen sähköpostiisi.

 

Laske arkkitehtisuunnittelun hinta