Ote kaavasta kopio-092403-edited

suunnitteluvaihe

Mitä arkkitehti miettii suunnittelussa

Erkka

Sunhousen pääarkkitehdin, Kalle Oikarin mukaan arkkitehdin työ on rakenne- ja materiaalitietouden yhdistämistä luovaan kolmiulotteiseen suunnitteluun sekä arjen elämisen suunnitteluun. Kun varsinainen suunnittelu alkaa, on arkkitehdin otettava huomioon kaikki määräykset, säännöt, asiakkaan toivomukset, talon asettuminen tontille ja tiloissa mahdollisesti havaitut ongelmat. Vasta sitten alkaa itse tilojen ajattelu ja varsinainen suunnittelu. 

 

Lataa Opas #1 arkkitehdin 10 vinkkiä taloprojektin aloittamiseen

 

Tilojen suunnittelussa on otettava huomioon useita seikkoja: miltä tilat tuntuvat, minkä kokoisia niiden pitäisi olla, millaisia vaikutuksia yhdellä huoneella on toiseen - ja kuinka kokonaisuus toimii. Suunnittelu on luova prosessi, jossa tila, tunnelma ja toimivuus saadaan muodostamaan yksi, eheä kokonaisuus. 

Suunnittelu vaatii järjen ja tunteen yhdistämistä: tunne kertoo, miten tiloihin saadaan oikea tuntu, järki taas muistuttaa kaiken aikaa säännöksistä ja tilaajan toiveista.

Suunnittelun ensimmäisen prosessin, tunteen ja järjen yhdistämisen, jälkeen arkkitehti käy suunnitelmansa läpi kriittisen järjen kera. On pohdittava tarkasti, täyttääkö suunnitelma tilaajan toiveet, toimivatko tilat ja ovatko ne kauniita. Huolimatta siitä, että arkkitehti muotoilee rakennuksen ja antaa siihen oman näkemyksensä on muistettava, ettei rakennus ole hänen, vaan tilaajan. Rakennuksen on siis täytettävä tilaajan toiveet ja vaatimukset ja sovittava hänen näkemykseensä siitä, miltä rakennus tuntuu ja näyttää.

Laske paljonko oman unelmien talosi arkkitehtisuunnittelu maksaa >>

Arkkitehtisuunnittelu


 

LUE MYÖS

Miten suunnitella aikaa kestävä talo?

Kuinka pitkään puutalo kestää?

Ammattilaisen vinkit rakennusbudjetin tekemiseen