Ammattilaisen vinkit rakennusprojektin budjetointiin

aloitusvaihe

Ammattilaisen vinkit rakennusbudjetin tekemiseen

Erkka

Rakennusbudjetin tekemiseen ei valitettavasti ole aivan helppoa kaavaa, sillä kaikkea ei voida määrittää etukäteen. Jokaisessa rakennusprojektissa on kuitenkin lähes kaikki samat vaiheet, joten budjetin runko on helppo rakentaa.

Budjetin laatiminen on hyvä aloittaa tekemällä itselleen luettelo tiloista, joita rakennukseen tarvitsee ja millaisen varustetason rakennukselle tahtoo. Kun luettelo on valmis, on mietittävä omaa rahallista kipukynnystään: kuinka paljon olet kykenevä maksamaan?

Kun tieto varustetasosta ja budjetin kipurajasta on toimitettu arkkitehdille, voidaan suunnitella budjetin mukainen hanke. Arkkitehdin tekemä luonnossuunnitelma on ensimmäinen konkreettinen työkalu budjetin laskemista varten. Arkkitehdin luonnoksilla pystytään laskemaan talopaketin hinta sekä arvioimaan, mitä koko rakennus tulee maksamaan.

Rakentamisen budjetti kannattaa jakaa selkeisiin osiin:

 • Tontti
 • Työmaan yleiskulut
 • Vastuutehtävät
 • Arkkitehtisuunnittelu ja muut suunnitelmat
 • Maanrakennus ja louhinta, kanaalit, infra
 • Perustukset ja valutyöt
 • Talopaketti
 • Talopaketin asennus
 • LVIS-työt ja materiaalit
 • Kattoturvatuotteet, vesikourut ja pellitykset
 • Kiukaat, hormit, takat ja asennukset, kiviseinämuuraukset
 • Sisäportaat, kaiteet ja lasitukset
 • Koneet ja laitteet
 • Maalaustyöt, maalit ja tasoitteet, laatat, laastit, vesieristeet
 • Pihatyöt
 • Budjetoimattomat asiat / pelivara

Mitä rakentaminen maksaa?

Rakentamisprosessin aikana tehdään satoja valintoja, joten budjetissa on hyvä pitää liikkumavaraa siltä varalta, että jossakin vaiheessa rakentamista haluaakin satsata joihinkin materiaaleihin tai varusteisiin enemmän kuin alun perin kuvittelikaan. Lisäksi on hyvä varautua yllättäviinkin tilanteisiin, kuten mahdollisiin viivästyksiin työmaalla. Vähintään 10 % ylitysvara on aina hyvä lisätä lopuksi budjettiin.

Paras neuvo rakennusbudjettia suunnittelevalle on hyvien kumppanien valitseminen. Jos ei halua ottaa riskejä, kannattaa luottaa testattuihin ja hyväksi todettuihin toimijoihin. Älä ole ensimmäinen, joka kokeilee uutta urakoitsijaa tai uutta tapaa rakentaa – se on varmin tapa ottaa riski budjetista.

Rakennuksen loppullinen hinta on valintojen summa

Rakentamisen kokonaiskustannukset muodostuvat pitkälti omista valinnoista. Kun rakennetaan uutta, lähes kaikkeen voidaan vaikuttaa. Suunnitteluvaiheessa budjetista keskustellaan avoimesti, jotta toiveiden ja budjetin välille löydetään yhtenäinen linja. Materiaalivalintojen sekä teknisten ratkaisujen ohella kustannuksiin vaikuttavat muun muassa talon muoto, parvekkeet, kellarit, terassit ja katokset sekä erikoiskorkeat tilat.

Talopaketti muodostaa noin kolmaosan kokonaiskustannuksista. Se sisältää kaikki rakentamisessa tarvittavat suunnittelmat ja ison osan materiaaleista. Loput kustannuksista syntyvät pitkälti urakoinnista, maatöistä ja perustuksista, talotekniikasta sekä muista hankinnoista. Eri hankintojen kustannuksia kannattaa vertailla koko elinkaaren ajalta. Tällöin ostettaessa kalliimpi tuote voikin olla edullisempi tai ero vähäinen. Huomioi siis asentamis- ja käsittelykustannukset, huoltoväli, tuotteen käyttöikä sekä muut hyödyt.

MITA RAKENTAMINEN MAKSAA?

Rakentamisen neliöhinnat vaihtelevat tyypillisesti 2000 € - 4500 €/krsm² välillä. Karkea neliöhinta auttaa kustannusten arvioinnissa, kun ei ole vielä mitään varmaa tietoa tulevasta rakennuksesta.

Hyvin varusteltu ja laadukas omakotitalo kustantaa keskimäärin 3000 € - 3500 /krsm², kun taas kesämökin rakentamisen kustannukset ovat tavallisesti alle 3000 € /krsm². Oman työn osuudella on kustannuksiin suuri vaikutus. Yleisesti tiedetään myös, että pienissä rakennuksissa (alle 100 krsm²) neliöhinta on korkeampi kuin suurissa rakennuksissa. Lisäneliöt ovat edullisimpia makuu- ja oleskelutiloissa ja arvokkaampia kylpyhuoneissa. Pienissä rakennuksissa myös aloituskustannusten osuus jää huomattavasti suuremmaksi.

Rakentamisen kustannukset selkiytyvät aina pala kerrallaan projektin suunnittelun edetessä. Tärkeää onkin suunnitella projekti hyvin, jotta olet varmasti tyytyväinen siihen, mitä rahalla saat.

Arkkitehtisuunnittelu-arkkitehdin-suunnittelema-talo-1

Lataa Opas #1 arkkitehdin 10 vinkkiä taloprojektin aloittamiseen

 


 

LUE MYÖS

Mitkä rakenteet nostavat talon hintaa?

Voinko rakentaa taloni itse?

Milloin rakennusprojekti kannattaa aloittaa?