Kasvava kysyntä nostaa hintoja puumarkkinoilla

uutiset

Kasvava kysyntä nostaa hintoja puumarkkinoilla

Erkka

Puu- ja metsäteollisuuden markkinoilla pyyhkii nyt hyvin. Tällä hetkellä puutuotteiden ja puuvalmisteiden kysyntä on kovaa – sekä kansainvälisesti että kotimaan markkinoilla. Tilastojen mukaan puutavaran kiihtynyt kysyntä koskettaa koko tuotantoketjua tukkipuusta puujalosteisiin. Erityisen vahvaa kasvu on ollut sahatavaramarkkinoilla, koskettaen näin myös pientalopakettien puutavaran hankintaa.

Mäntymetsä

Globaalit muutokset vaikuttavat Suomen markkinaan

Loppuvuonna 2020 sahatavaran hinnat alkoivat nousta jyrkästi. Rakentaminen, erityisesti ekologinen puurakentaminen, on ollut viime aikoine kovassa nosteessa ja on osaltaan johtanut puutavaran kysynnän globaaliin kasvuun.

Yhdysvalloissa puurakentamisen hinnat ovat kuluneen vuoden aikana räjähtäneet kuumien markkinoiden mukana. Samaan aikaan Kanadan laajat tuotantometsäalueet ovat kärsineet vuoristomäntykovakuoriaisen aiheuttamista tuhoista. Kuumien markkinoiden ja metsätuhojen johdosta mantereella on nyt puute puusta. Myös Suomesta viedään yhä enemmän puuta Atlantin yli korkeiden myyntihintojen perässä.

Hyönteistuhot vaivaavat myös Eurooppaa ja mantereen keskialueilla on toteutettu niiden seurauksina laajoja lisähakkuita, mikä on kasvattanut puutavaran vientiä myös Keski-Eurooppaan.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton julkaiseman puumarkkinakatsauksen mukaan sahatavaran hinnat ovat nousseet Suomessa jopa 20 prosenttia kuluneen vuoden aikana.

Precut-rakennusosat

Koronavirus saa ihmiset rakentamaan lähiympäristöjään

Pientaloteollisuus ry:n vuoden 2020 viimeisen neljänneksen suhdannekatsaus kertoo talopakettien myynninkasvaneen vuoden viimeisellä kvartaalilla edellisvuoteen verrattuna 59 prosenttia. Pandemiavuosi on saanut monet pitämään kotia ja vapaa-ajan asumista aiempaa merkityksellisempänä, minkä vuoksi rakennuslupiin ja talopakettien toimituksiin ennustetaan vielä merkittävää kasvua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hintojen nousu vaikuttaa jokaiseen markkinoilla olevaan toimijaan. Me Sunhousella seuraamme markkinoiden hintakehitystä tiiviisti.

Huvila-ja-sauna-meren-rannalla-Uudessakaupungissa-(634)

Lähteet:

Pientaloteollisuus PPT ry: Suhdannekatsaus 4Q/2020

Metsänomistajat MHY: Puumarkkinakatsaus, maaliskuu 2021